Rechtstreeks naar smartschool? Klik op deze link:

https://derijdtmeersen-sgr20.smartschool.be/

Gebruikersnaam is steeds: voornaam.achternaam (van de lln)

1. Een eerste keer inloggen in smartschool

2. Overzicht smartschool

3. Meerdere kinderen toevoegen aan 1 account