Schooluren

Onderwijstijd activiteiten:

In de kleuterafdeling:

Voormiddag: van 8 u. 45 tot 11 u. 30

Namiddag: van 12 u. 35 tot 15 u. 45 (op vrijdag van 12 u. 55 tot 15 u. 00)

In de lagere klassen:

Voormiddag: van 8 u. 45 tot 11 u. 55 (op woensdag tot 11 u. 30)

Namiddag: van 13 u. 00 tot 15 u. 45 (op vrijdag van 13 u. 20 tot 15 u. 00)

De leerlingen zijn 10 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig.

Openingsuren van de school
Leerlingen die niet in de opvang blijven, kunnen vanaf 8 u. 00 op school terecht.

Kleuters die over de middag naar huis gaan eten, worden om 12 u. 25 terug verwacht, op vrijdag om 12 u. 45.

Leerlingen uit de lagere klassen die over de middag naar huis gaan eten, worden om 12 u. 50 terug verwacht, op vrijdag om 13 u. 10.

Afwezigheid

Mijn kind is ziek.

Ik geef een afwezigheidsbriefje mee als mijn kind 1 dag, 2 of 3 dagen na elkaar ziek is.

Opgelet: het gaat hier om kalenderdagen en niet om schooldagen!

bv.: wie op vrijdag en de daaropvolgende maandag afwezig is wegens ziekte, heeft een doktersbriefje nodig want van vrijdag tot en met maandag = 4 kalenderdagen (ook al zijn dit maar 2 schooldagen).

Ik kan maximum 4 keer per schooljaar zelf een afwezigheidsbriefje schrijven.

Een doktersbriefje is nodig:

  • als mijn kind langer dan 3 kalenderdagen ziek is.
  • als ik als ouder reeds 4 afwezigheidsbriefjes geschreven heb.
  • als het examenperiodes zijn.

De eerste dag dat mijn kind terugkeert naar school geef ik het briefje mee.

Mijn kind is afwezig om een andere reden

Reden:
Er gaat iemand van het gezin trouwen.
Er is iemand van het gezin gestorven.
Het kind is opgeroepen door de rechtbank.

Indien mogelijk verwittig ik vooraf de school (bv. bij huwelijk, oproep door rechtbank, …)
Op de dag van de trouw, begrafenis of hoorzitting mag mijn kind thuis blijven.

De volgende dag brengt mijn kind het bewijs mee naar de school.
(trouwbrief, overlijdensbericht,…)

Andere redenen van afwezigheid

Je moet altijd vooraf het akkoord van de directeur hebben.
Bv. het overlijden van iemand buiten het gezin,
opname van een ouder in het ziekenhuis.

Problematische afwezigheden

Alle andere afwezigheden worden beschouwd als problematisch.

Van zodra een leerling vijf al dan niet gespreide halve dagen problematisch afwezig is wordt een begeleidingsdossier opgestart en wordt het CLB ingeschakeld.