Schoolraad

De nieuwe schoolraad is samengesteld voor de periode 2017 – 2021.

In de huidige schoolraad zetelen:

Voorzitter:

De Mets Jürgen

Ondervoorzitter:

De Temmerman Marijke

Secretaris:

Viville Dimitri

Leden:

Bakkaus Joris

Van Den Bossche Annegeertje

Vandenhaute Sabine

Van Nieuwenhove Marion

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zijn alle klassen vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigd door twee leerlingen die democratisch werden verkozen binnen de eigen klas. Dit schooljaar gebeurde deze verkiezing in de week van 5 oktober 2020.

Tijdens de installatievergadering van 15 oktober 2020 werd meteen ook een voorzitter en een secretaris verkozen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen en bespreekt voorstellen en ideeën in het belang van alle kinderen op school. Zorgcoördinator juf Astrid en de directeur wonen de vergaderingen bij.

De leden van de leerlingenraad zijn:

3 AB:  De Couvreur Robbe en Vandekerckhove Tuur

4AB:  Martens Cenzio en Walraevens Levi

5 A:  De Couvreur Janne en Grignard Senne

6 AB:  Dammekens Yaro  en Vanhonacker Bibiana

De data (telkens een donderdag) waarop de leerlingenraad dit schooljaar samenkomt zijn:

15 oktober 2020

19 november 2020

10 december 2020

7 januari 2021

4 februari 2021

4 maart 2021

22 april 2021

13 mei 2021

10 juni 2021