Schoolraad

De nieuwe schoolraad is samengesteld voor de periode 2021 – 2025.

In de huidige schoolraad zetelen:

Voorzitter:

Torrekens Nadine

Ondervoorzitter:

Vermassen Lieve

Secretaris:

Van der Linden Leen

Leden:

Coppens Sofie

De Pessemier Fréderic

Van Den Bossche Annegeertje

Verdegem Quirine

Watté Marnic

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zijn alle klassen vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigd door twee leerlingen die democratisch werden verkozen binnen de eigen klas. Dit schooljaar gebeurde deze verkiezing in de week van 4 oktober 2021.

Tijdens de installatievergadering van 12 oktober 2021 werd meteen ook een voorzitter en een secretaris verkozen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen en bespreekt voorstellen en ideeën in het belang van alle kinderen op school. Zorgcoördinator juf Astrid en de directeur wonen de vergaderingen bij.

De leden van de leerlingenraad zijn:

3de leerjaar: Coesens Renee, De Batselier Sam, Debeer Lars en Lobert Noa

4de leerjaar: Baeyens Liefke en Casieris Eran

5de leerjaar: De Kimpe Amber en De Potter Rune

6de leerjaar: De Couvreur Janne, Girtsev Maria en Ungureanu Sabin-Mihai

De data waarop de leerlingenraad dit schooljaar samenkomt zijn:

12 oktober 2021

18 november 2021

december 2021

januari 2022

februari 2022

maart 2022

april 2022

mei 2022

juni 2022

Ouderraad

Onze school hecht veel belang aan ouderbetrokkenheid en streeft een goede samenwerking met de ouders na. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders een handje toesteken tijdens klasactiviteiten en bij de organisatie van andere activiteiten.

Een werkgroep van ouders overlegt regelmatig met de directie over mogelijke initiatieven ter bevordering van een goede schoolwerking.

Maken deel uit van de werkgroep:

Braet Kitty

Cocquereaux Daphné

De Backer Veerle

Spitaels Wendy

Van der Linden Leen

Van de Walle Isabel