Schoolraad

De nieuwe schoolraad is samengesteld voor de periode 2017 – 2021.

In de huidige schoolraad zetelen:

Voorzitter:

De Mets Jürgen

Ondervoorzitter:

De Temmerman Marijke

Secretaris:

Viville Dimitri

Leden:

Bakkaus Joris

Van Den Bossche Annegeertje

Vandenhaute Sabine

Van Nieuwenhove Marion

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zijn alle klassen vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigd door twee leerlingen die democratisch werden verkozen binnen de eigen klas. Dit schooljaar gebeurde deze verkiezing in de week van 21 oktober 2019.

Tijdens de installatievergadering van 12 november 2019 werd meteen ook een voorzitter en een secretaris verkozen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen en bespreekt voorstellen en ideeën in het belang van alle kinderen op school. Zorgcoördinator juf Astrid en de directeur wonen de vergaderingen bij.

De leden van de leerlingenraad zijn:

3 AB:  De Smet Felix en Doll Elise

4AB:  De Couvreur Janne en Ungureanu Sabin

5 A:   Martens Ylio en Vanhonacker Bibiana

5 B:  Achille David  en Dammekens Yaro

6 A:  Clement Bénédicte en De Croo Tobias

6 B:  Mehauden Yanaika en Saelens Drenthe

De data waarop de leerlingenraad dit schooljaar samenkomt zijn:

12 november 2019

3 december 2019

7 januari 2020

4 februari 2020

3 maart 2020

21 april 2020

5 mei 2020

9 juni 2020