Schoolraad

De nieuwe schoolraad is samengesteld voor de periode 2021 – 2025.

In de huidige schoolraad zetelen:

Voorzitter:

Torrekens Nadine

Ondervoorzitter:

Vermassen Lieve

Secretaris:

Van der Linden Leen

Leden:

Coppens Sofie

De Pessemier Fréderic

Van Den Bossche Annegeertje

Verdegem Quirine

Watté Marnic

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zijn alle klassen vanaf het derde leerjaar vertegenwoordigd door twee leerlingen die democratisch werden verkozen binnen de eigen klas. Dit schooljaar gebeurde deze verkiezing in de week van 3 oktober 2022.

Tijdens de installatievergadering van 13 oktober 2022 werd meteen ook een voorzitter en een secretaris verkozen.

De leerlingenraad komt maandelijks samen met beleidsondersteuner juf Cindy, men bespreekt voorstellen en ideeën in het belang van alle kinderen op school. Ook de directeur woont de vergaderingen bij.

De leden van de leerlingenraad zijn:

3de leerjaar: Depestel Maëlyss en Van De Walle Leyla  (reserve: Haustrate Sieben)

4de leerjaar: Ghyselinck Chelsea en Orins Hannelore   (reserve: Debeer Lars)

5de leerjaar: De Keyzer Leandro en Magureanu Vasilica-Viviana    (reserven: Casieris Eran en Akel Mehdaoui Reem)

6de leerjaar: Audenaert Eldrid en Van Put Jorben  (reserve: Altassabehji Adam)

De data waarop de leerlingenraad dit schooljaar samenkomt zijn:

13 oktober 2022

10 november 2022

8 december 2022

12 januari 2023

9 februari 2023

9 maart 2023

11 mei 2023

8 juni 2023

Ouderraad

Onze school hecht veel belang aan ouderbetrokkenheid en streeft een goede samenwerking met de ouders na. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders een handje toesteken tijdens klasactiviteiten en bij de organisatie van andere activiteiten.

Een werkgroep van ouders overlegt regelmatig met de directie over mogelijke initiatieven ter bevordering van een goede schoolwerking.

Maken deel uit van de werkgroep:

Braet Kitty

De Backer Veerle

Spitaels Wendy

Van der Linden Leen

Van de Walle Isabel