Voor het leerlingenvervoer maken we gebruik van een eigen schoolbus. Voor de betaling ervan maakt men een onderscheid tussen rechthebbende en niet-rechthebbende leerlingen:

  • Rechthebbende leerlingen rijden gratis. Dit zijn leerlingen die op minstens 4 km afstand van de school wonen én tevens naar de dichtstbijzijnde GO!-school gaan. Er moet aan beide voorwaarden worden voldaan om rechthebbende leerling te zijn.
  • Alle andere leerlingen zijn niet-rechthebbende leerlingen en dienen te betalen wanneer zij gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Bij de niet-rechthebbende leerlingen wordt een onderscheid gemaakt tussen leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen.

 

Niet-rechthebbende leerlingen die leerplichtig zijn:

Leerplichtige leerlingen voor wie het leerlingenvervoer niet gratis is, kunnen kiezen voor een trimestrieel abonnement of een jaarabonnement. Vanaf het tweede kind krijg je een korting van 20%.

1ste kind 2de kind
1ste trimester   86,00   69,00
2de trimester   65,00   52,00
3de trimester   65,00   52,00
Jaarabonnement 215,00 172,00

 

Niet-rechthebbende leerlingen die niet leerplichtig zijn:

Niet-leerplichtige leerlingen (= kleuters) voor wie het leerlingenvervoer niet gratis is betalen een vergoeding voor het ochtend- en avondtoezicht op de bus. Dit komt neer op de helft van de hierboven vermelde tarieven. Vanaf het tweede kind krijg je een korting van 20%.

1ste kind 2de kind
1ste trimester    50,00 40,00
2de trimester    38,00 30,00
3de trimester    38,00 30,00
Jaarabonnement 125,00 100,00

 

Wie hierover meer inlichtingen wenst, kan terecht op het secretariaat van de school.