Ter herinnering: woensdag 17 oktober 2022 is voor onze school een pedagogische studiedag. Er zijn die dag geen klasactiviteiten en er is ook geen opvang. De kinderen kunnen wel gebruik maken van de gemeentelijke buitenschoolse opvang ‘Het Narrenschip’.