De informatieavond gaat door op dinsdag 6 september 2022 om 19 uur in het schoolrestaurant van de school. Aansluitend kan u in de klas van uw kind(eren) terecht waar de leerkrachten uitleg geven over de klaswerking en de gemaakte klasafspraken. Graag tot dan!