We legden andere accenten in onze 2de week rond het kleurenmonster. We werkten rond de fijne motoriek, we plaatsten de kleurenmonsters van groot naar klein en maakten een muzikaal klankverhaal rond de gevoelens.