‘Hoe een grote sprong een kleine stap kan worden’ was het thema van de informatieavond voor ouders van kleuters uit de derde kleuterklas. Aan de ouders werd uitgelegd wat er van een kleuter van de derde kleuterklas wordt verwacht opdat ze met grote kans op succes kunnen starten in het eerste leerjaar. Ze kregen ook tips hoe ze die schoolbekwaamheid thuis op een speelse wijze kunnen inoefenen.