Alle ouders worden vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan het oudercontact dat op donderdag 19 november 2020 van 16u tot 19u digitaal doorgaat via Google meet. Een afspraak vastleggen met de juf kan via Smartschool.