Opschorten lessen – noodopvang – busvervoer – maaltijden

Vanaf maandag 16 maart 2020 worden alle lessen opgeschort en dit tot en met 3 april 2020 (= tot het begin van de paasvakantie).

De school voorziet wel in noodopvang.

De schoolbus rijdt niet en er worden geen warme maaltijden geserveerd.

Alle geplande oudergesprekken en gesprekken met externen worden uitgesteld tot een latere datum.

De leerlingen van de lagere klassen krijgen oefenpakketten en opdrachten via Smartschool, Bingel en Google Classroom.

Kinderen die wensen gebruik te maken van de noodopvang brengen een lunchpakket en een drankje mee.