Ter herinnering aan de ouders:

Vrijdag 7 februari 2020 is voor onze school een facultatieve verlofdag en op woensdag 12 februari 2020 gaat voor alle leerkrachten een pedagogische studiedag door.

Dit betekent dat er die dagen geen les is en eveneens geen opvang! Gelieve hiermee rekening te houden.

Indien nodig, kan u voor de opvang van uw kind(eren) steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang het ‘Narrenschip’, Jagerstraat te Brakel.