Op woensdag 23 oktober 2019 gaat voor alle leerkrachten een pedagogische studiedag door. Dit betekent dat er die dag geen les is en eveneens geen opvang! Gelieve hiermee rekening te houden.

Indien nodig, kan u voor de opvang van uw kind(eren) steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang het ‘Narrenschip’, Jagerstraat te Brakel.