Tijdens de voorbije zomervakantie kreeg het schoolrestaurant een grondige opfrisbeurt. Kasten werden uitgebroken en muren kregen een nieuwe verflaag. Ook leuk en uitnodigend nieuw meubilair kon niet achterwege blijven. Zo wordt het voor onze leerlingen veel aangenamer om er het middagmaal te nuttigen.